Katılım Emeklilik

Bizden Haberler

 
Teknolojik ayrıcalıklar Katılım Emeklilik’te…

Kurulduğumuz ilk günden itibaren bilişim teknolojileri konusuna ağırlık vererek internet sitesi ve internet şubesi ile ilgili tüm çalışmaları tamamladık. Müşterilerimiz artık bireysel emeklilik sözleşmelerindeki birikimleri, ödenen primleri ve devlet katkısı ödemeleriyle hayat sigortası teminatlarını internetten anlık izleyebiliyor.

 

Katılım Emeklilik’ten memura fırsat

Katılım Emeklilik olarak, Türkiye’nin en büyük memur sendikası olan Memur-Sen’in Bursa Şubesi ile anlaşma imzaladık. Bireysel Emeklilik fırsatlarını grup anlaşmalarıyla daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bunu da ilk olarak, kurucu bankalarımızdan sonra Türkiye genelinde yaklaşık 750 bin üyesi bulunan Memur-Sen’in Bursa şubesi üyeleri ve onların aileleri ile yaptık.

 

Finansal okur yazarlık nedir?

Finansal okuryazarlık bireylerin gelirlerini, birikim ve yatırımlarını akıllıca değerlendirip, bütçelerini doğru yönetebilme yetkinliğine sahip olabilmesidir. Finansal ürünleri doğru tanıtmak kadar tasarruf bilinci oluşturulması da çok temel bir noktadır. Tasarrufun, ülkemizde alışıldığı gibi harcamalardan arta kalan miktarlarla değil de kişilerin önce inanıp karar verdikleri miktarı biriktirip, daha sonra harcama yapmalarını vurgulamak gerekmektedir. Böylece Türkiye’de bireyler tasarruf yaparak cari açığın düşmesine katkı sağlarken, ortaya çıkacak refahtan da pay alacaklardır.

İslamî Finans Okuryazarlığı

İnsanların paralarının en iyi şekilde kullanımını ve yönetimini sağlayacak bilgiye sahip olmaları “finansal okuryazarlık” olarak adlandırılmaktadır. Faizsiz finans kuruluşları, İslâmî finans alanında farkındalık oluşturmak üzere “İslâmî / faizsiz finans okuryazarlığı” diyebileceğimiz etkinliklere imza atmalıdır.

 

Kurumlar arasındaki benzerlikler, kimi zaman o kurumları birbiriyle karşılaştıran kimselerin yanlış değerlendirmeler yapmalarına neden olmaktadır. Günümüzde bu anlamda en fazla faizsiz bankacılık ve sigortacılık faaliyetleriyle ilgili olarak bu değerlendirmelerin gündeme geldiğini görmekteyiz. Benzerlikleri adeta aynîlik gibi algılamak ve buna göre değerlendirmeler yapıp insanları yönlendirmek, ciddi bir yanılgı ve kolaycılıktır. Böyle bir aynîleştirme çabası, insanları helal – haram ayrımı gözetmeksizin “iki kurum arasında madem fark yok, öyleyse hangisi daha hesaplı ise onu tercih edelim” mantığına sürüklemekte ve bu tür görüşleri savunanlarda belki de ilk olarak tarafımızdan kullanılan bir kavram olan “İslâmî finans okuryazarlığı” anlamında bazı problemlerin olduğunu göstermektedir.

Devamını Oku