BES Hakkında Merak Edilenler -5-

bes-fon-getirileri

BES fonumun getirilerini nasıl takip ederim?


Katılım Emeklilik’te BES fonunuzun getirilerini aylık olarak yayınlanan fon bültenleri ile takip edebilir, fonunuzun performansını önceki dönemlerle kıyaslayabilir ve dönem içerisindeki varlık dağılımınızı takip edebilirsiniz. Ayrıca Katılım Emeklilik’in bireysel internet şubesi ile her gün tasarruflarınızdaki günlük değişimleri takip edebilir ve bir çok işleminizi online gerçekleştirebilirsiniz. İşte Katılım Emeklilik’in fonları ve detayları.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
Fon portföyünde, ağırlıklı olarak yurt dışında veya Türkiye’de ihraç edilen getirisi faize bağlı olmayan borçlanma araçlarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılma hesaplarına, katılım bankacılığı esaslarına uygun ortaklık paylarına ve getirisi faize bağlı olmayan diğer yatırım araçlarına yer verilir.
Alternatif Esnek Fon, yatırım tercihini önceden belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirileceği konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dağılımını yapacağını dönen katılımcılar için kurulmuş bir fondur.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Altın Emeklilik Yatırım Fonu
Fon, portföyünde sürekli olarak en az %80 oranında altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları bulunduran Altın Emeklilik Yatırım Fonudur.
Fon pay değerinin altın fiyatları ile yüksek korelasyonu yatırım stratejisinde birincil hedeftir.
Buna ek olarak Fon portföyünde yer verilecek olan altın harici kıymetli madenlerin ve diğer yatırım araçlarının %20 ağırlığını geçmemesi ve de katılım bankacılığı ilkeleri ile uyumlu olması esastır.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Grup Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım
Fon Portföyünde, ağırlıklı olarak yurt dışında veya Türkiye’de ihraç edilen getirisi faize bağlı olmayan borçlanma araçlarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılma hesaplarına, katılım bankacılığı esaslarına uygun ortaklık paylarına ve getirisi faize bağlı olmayan diğer yatırım araçlarına yer verilir. Grup Alternatif Esnek Fon, yatırım tercihini önceden belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirileceği konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dağılımını yapacağını düşünen katılımcılar için kurulmuş bir fondur.
Bu emeklilik yatırım fonunu grup emeklilik sözleşmeleri kapsamındaki katılımcılar tercih etmektedirler.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Fon portföyünde en az %60’ı Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olmak koşuluyla Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikalarına ve Gelir Ortaklığı Senetleri’ne yer verir.
Ayrıca piyasa koşullarına göre fon portföyünde, %40 ağırlığını aşmamak koşuluyla, yatırım yapılabilir kredi notuna sahip olan özel sektör kuruluşları tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden, kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler ve faize dayalı olmayan borçlanma araçlarına yer verilebilir.
Buna ek olarak piyasa koşullarına göre fon portföyünde, %25 ağırlığını asmamak koşuluyla Türk Lirası cinsinden vadesiz mevduat ve katılım bankalarında açılan (kar ve zarara) katılma hesaplarına da yer verebilir.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.S. Büyüme Amaçlı Alternatif Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Fon uzun vadede gerçek değerinin altında olduğu düşünülen ortaklık paylarına yatırım yapmak suretiyle karşılaştırma üzerinde değer artısı elde etmeyi hedefleyen Fonda yatırım yapılan paylar, katılım bankacılığı esaslarına uygun şirketler arasından makro ekonomik, sektörel ve şirket bazında yapılan değer analizleri ile piyasa derinliği de göz önünde bulundurularak seçilir.
Ayrıca Fon portföyünde ağırlığını geçmemek koşuluyla, yabancı paylara, Türk Lirası veya Döviz cinsi vadesiz mevduat ve katılım bankalarında açılan (kar ve zarara) katılma hesaplarına, Türkiye de ve yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarına, gelir ortaklığı senetlerine ve diğer faizsiz borçlanma araçlarına, altın ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına, menkul kıymet yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yer verilebilir.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
Fon portföyünün asgari yüzde yetmiş besi Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından oluşturulacaktır.
Portföyün azami olarak yüzde on besi değişen piyasa koşullarına göre Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmeliğin 10. maddede belirtilen sınırlamalar dahilinde BIST Katılım endeksine dahil pay ortaklıklarına, Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarından, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından oluşabilir.
Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon piyasa ve firma riski taşımaktadır.

Bireysel Emeklilik Sistemi nedir? -1-
Bireysel Emeklilik Sistemi’ne nasıl dahil olabilirsiniz? -2-
Devlet Katkı Payı nedir? -3-
Emeklilik şirketinin yapabileceği kesintiler nelerdir? -4-

Yorum Yaz

E-postanız gözükmeyecektir.